88bf官网登录:伤寒发斑,伤寒阳毒

论曰阳气独盛,阴气暴衰,阴为阳所胜,内外皆阳,故为阳毒伤寒,有初得病便成阳毒者,有服汤药经五六日以上不瘥,变成阳毒者,以病本属阳,或以火劫发其汗。或因灸KT阳气转盛,阴气内消所致,其候面赤发躁,狂走妄言,发斑如锦纹,咽喉疼痛,涕唾脓血,或下利黄赤,其脉洪实滑促是也。

论曰伤寒发斑。阳盛故也,其病在表,或未经发汗,或已发汗未解,或吐下后,邪热不除。毒瓦斯内盛,因表虚,热毒乘虚出于皮肤,发为斑疹,如锦纹,若色赤及发在五日内者,可治。若色黑过七日乃发者,难治,甚则喉舌身体皆成疮也。

治伤寒一二日,便成阳毒,或服药吐下之后,变成阳毒,腰背痛,烦闷不安,面赤狂言,或见鬼神,或下利,脉浮大数,面赤斑纹如锦,咽喉痛,吐脓血,五日可治,七日不可治。

治伤寒热病十日内,未得汗,表里有热,遂发斑点,或时狂言,眼目俱黄,心中烦热,大便不利。黄芩汤方

升麻汤方

黄芩 大青 升麻 茵陈蒿 大黄 朴硝 山栀子仁 黄连 甘草

升麻 犀角 射干 黄芩 人参 甘草

上九味,粗捣筛,每服五钱匕,用水一盏半,竹叶三七片,同煎至一盏,去滓温服。

上六味,锉如麻豆大,每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,食顷再服,温覆出汗,未汗再服。

治伤寒热毒内盛,身发赤斑。犀角汤方

治阳毒伤寒未解,热结在内,恍惚如狂者。大黄汤方

犀角 麻黄 石膏 山栀子仁 黄连

大黄 桂 甘草 木通锉 大腹皮锉各一两 桃仁 芒硝二两

上五味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服。

上七味,粗捣筛,每服四钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,不拘时,以利为度。

治伤寒发斑,心躁烦乱。山栀子汤方

治阳毒伤寒壮热,百节疼痛。栀子仁汤方

山栀子仁 大青 升麻 阿胶

栀子仁 赤芍药 大青 知母 甘草 石膏 杏仁 升麻 黄芩 柴胡

上四味,粗捣筛,每服五钱匕,用水一盏半,入豉百粒,同煎至一盏,去滓温服。

上一十味,粗捣筛。每服四钱匕,水一盏半,生姜一枣大拍碎,豉一百粒,煎至八分,去滓温服,不拘时。

治伤寒脏腑毒热,不得宣散,肌肤发斑。黄芩汤方

治时行热病,六七日未得汗,脉洪大或数,面赤目张,身体大热,烦躁狂言欲走渴甚,又五六日以上不解,热在胸中,口噤不能言,心下尚暖,灌药下咽、即活,兼治阳毒及发斑。

黄芩 大青 升麻 石膏 朴硝 山栀子仁

黑麦奴 麻黄 釜底煤 黄芩 芒硝 灶突煤 梁上尘 大黄

上六味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,豉一百粒,葱白并须二寸,生姜半分拍碎,同煎至八分,去滓温服。

上八味,捣研为细末,炼蜜丸如弹子大,每服一丸,新汲水研下,渴者但与冷水,尽量饮之,须臾当寒,寒过汗出即瘥,若日移五尺不汗,再服一丸,瘥即止,须微利,此药须病人大渴倍常躁盛者,乃可与之,不尔不可与。

治伤寒发斑,状如锦纹,呕逆烦闷。麻黄葛根汤方

治伤寒七八日内,热不解。葶苈苦酒汤方

麻黄 葛根 知母 陈橘皮 黄芩 杏仁 甘草

葶苈 苦酒 生艾汁

上七味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服。

上三味,同煎取七合,作三服。

治伤寒毒瓦斯外攻皮肤,发狂躁热。犀角散方

治阳毒伤寒,腰背疼痛烦闷,面赤狂言妄走,或见鬼,下利无常,赤斑如锦纹,喉咽痛,唾脓血。升麻汤方

犀角 黄芩 大青 马牙硝 麦门冬 山栀子仁 牛黄 赤茯苓 天竺黄 黄连 甘草 麝香

升麻 雄黄 当归 桂 甘草鳖甲

上一十二味,捣研为散,每服三钱匕,煎竹叶汤调下。

上六味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,日二,不拘时。

治伤寒热病七日以上,发汗不解,及吐下后,诸热不除,遂至发斑。阿胶汤方

治阳毒伤寒,头痛壮热,狂言妄语,似见鬼神。泻心汤方

阿胶 大青 甘草

石膏 芍药 葛根锉 黄芩 大黄 黄连

上三味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,豉百粒,煎至一盏,去滓温服。

上六味粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,生姜一枣大拍碎,煎至八分,去滓温服日二,不拘时。

治伤寒发黑斑石膏汤方

治阳毒伤寒,烦躁不解,或下利危困。大青汤方

石膏 麻黄 桂 葛根 黄连 故鞋 蜀椒

大青 秦艽 犀角 山栀子仁 甘草 黄连

上七味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服,衣覆取汗。

上六味,粗捣筛,每服五钱匕。水一盏半,入豉一百粒,薤白七寸,煎至八分,去滓食前温服。

治伤寒毒瓦斯滋盛,蒸于肌肤。发为赤斑,通身大热,头重疼痛,精神昏乱。知母汤方

治阳毒伤寒,口舌干燥。解毒汤方

知母 牵牛子 山栀子仁 大黄 黄芩 牡丹麻黄 硝石 虎杖 射干 羌活 杏仁 连翘
半夏

麻黄 人参 赤茯苓 桂 麦门冬 葛根 杏仁 甘草

上一十五味,粗捣筛,每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服。